Darbo santykiai ir darbo vieta

Kai kuriais atvejais jūsų asmens duomenys gali būti tvarkomi darbo santykių kontekste. Taip gali nutikti tais atvejais, kai pateikiate prašymą priimti į darbą, ir darbo santykių metu. Jeigu jūsų asmens duomenys nebus tvarkomi teisėtai, gali būti pažeista jūsų teisė į privatumą.

Darbdavys gali paprašyti jūsų pateikti tam tikrus asmens duomenis, saugoti surinktą informaciją ar netgi pateikti ją kitiems (pavyzdžiui, Valstybinei mokesčių inspekcijai). Darbdavys taip pat gali stebėti jūsų ryšio priemones (darbinį telefoną, elektroninį paštą ir interneto naudojimą) ir įrašyti vaizdą darbo vietoje.

Kokios žmogaus teisės gali būti pažeistos?

Visi šie veiksmai varžo jūsų teisę į privatų gyvenimą. Tačiau tai nereiškia, kad darbdavys negali rinkti ir saugoti jam reikalingos informacijos. Tiesiog tai jis turi daryti teisėtai ir proporcingai, gerbdamas jūsų privatumą.

Apie šį skyrių

Šio skyriaus tikslas – supažindinti jus su įvairiais atvejais ir padėti įvertinti, ar darbdavys teisėtai tvarko jūsų asmens duomenis ir ar tinkamai apsaugotas jūsų privatumas.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma