Vaizdo stebėjimas

Viešose ir privačiose vietose pastebimai išpopuliarėjo vaizdo stebėjimas. Toks stebėjimas kartais būtinas, tačiau darant tai neteisėtai, galima pažeisti teisę į privatų gyvenimą.

Pastaraisiais dešimtmečiais gerokai išpopuliarėjo vaizdo kamerų įrengimas stebėjimo tikslais įvairiose vietose, pavyzdžiui, gatvėse, parduotuvėse, mokyklose, viešosiose įstaigose ir netgi darbo vietose. Taigi policijos pareigūnai gali stebėti gatves ir aikštes, užkirsdami kelią neramumams ir nusikaltimams ir identifikuodami viešosios tvarkos trikdytojus, o vaizdo stebėjimu mokyklose ir darželiuose bandoma užtikrinti vaikų apsaugą ir identifikuoti į teritoriją patekusius asmenis.

Kokios žmogaus teisės gali būti pažeistos?

Vaizdo stebėjimas apriboja jūsų teisę kontroliuoti savo asmens duomenų naudojimą ir taip riboja jūsų privatų gyvenimą. Šis procesas gali pažeisti jūsų teisę į privatų gyvenimą. Vaizdo kameros įrašo jūsų elgesį, ir šis įrašas gali būti saugomas ir naudojamas įvairiais tikslais. Taigi vaizdo stebėjimas, kaip ir duomenų tvarkymas, yra leidžiamas tik tam tikrais atvejais, kurie išvardyti Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

Apie šį skyrių

Šiame skyriuje aprašomi atvejai, kada viešose ir privačiose vietose esate stebimi vaizdo kameromis ir toks stebėjimas ir vaizdo įrašymas, jūsų manymu, laikytinas jūsų privataus gyvenimo ribojimu. Skyrius bus naudingas, jeigu ieškote informacijos apie tolesnį nufilmuotos medžiagos ir nuotraukų naudojimą.

Skaitykite daugiau apie vaizdo stebėjimą nusikaltimo atveju.
Skaitykite daugiau apie vaizdo stebėjimą darbo vietoje

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma