Visi, visur

Visi žmonės turi žmogaus teises ir gali jomis naudotis. Šios teisės nepriklauso nuo jūsų tautybės, rasės, lyties, seksualinės orientacijos ar turto. Kartais žmonės mano, kad žmogaus teises turi tik tie, kurie nepadarė nieko blogo, o kiti jų tiesiog nenusipelnė. Tai netiesa. Kartais kai kurios teisės gali būti apribotos, tačiau žmogaus teisės iš niekieno negali būti atimtos.

pavyzdys Jeigu jūs įvykdėte nusikaltimą ir atsidūrėte kalėjime, bus apribota jūsų laisvė, nes tai yra jūsų bausmės dalis. Tačiau jūsų negalima mušti, versti badauti ar pravardžiuoti.

Teisių subalansavimas

Žmogaus teisės nereiškia, kad galite daryti bet ką. Geriausia žmogaus teisių ribas paaiškina posakis „Tavo teisės baigiasi ten, kur prasideda kito žmogaus teisės“. Jūsų teisės ir interesai turi būti subalansuoti su kitų asmenų ir turi būti surastas kompromisas.

pavyzdys Negalite suorganizuoti demonstracijos gatvėje be leidimo ir to pasekoje užblokuoti kelią kitiems asmenims, kurie keliauja į darbą. Tai nereiškia, kad negalite apskritai organizuoti demonstracijos ar kad kitų teisė patekti į darbą yra svarbesnė, tačiau kiekvienoje situacijoje turi būti įvertinti skirtingų asmenų interesai. Valstybė turėtų turėti sistemą tokiam įvertinimui atlikti.

Apribojimai

Žmogaus teisės gali būti apribotos. Kai kurios jūsų teisės ir laisvės gali būti apribotos siekiant apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves ir suteikti daugiau naudos likusiai visuomenės daliai. 

pavyzdys Jeigu jūs įvykdote nusikaltimą ir kažką sužeidžiate jums gali būti paskirta laisvės atėmimo bausmė. Tačiau yra keletas teisių, kurios niekada negali būti apribotos: tai kankinimo draudimas ir laisvė nuo vergovės. Kankinimas ir vergovė negali būti pateisinami jokiomis aplinkybėmis.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma