Policija

Policija yra teisėsaugos institucija, kuri turi pareigą reaguoti į smurto artimoje aplinkoje situacijas, kai gresia pavojus asmens saugumui, sveikatai ar gyvybei.

Svarbu suprasti, kad smurtas artimoje aplinkoje nėra tiesiog „buitinis konfliktas“, bet rimtas žmogaus teisės į fizinį ir psichologinį saugumą pažeidimas. Smurto artimoje aplinkoje aukos šių teisių nepraranda mezgant santykius su partneriais. Todėl valstybė turi pareigą apsaugoti smurto artimoje aplinkoje aukas ir traktuoti smurtą artimoje aplinkoje kaip nusikaltimą.

Policija turi pareigą reaguoti į smurto artimoje aplinkoje atvejus. Todėl, jeigu esate smurto artimoje aplinkoje auka ir jūsų saugumas, sveikata ir gyvybė yra pavojuje, turite teisę skambinti bendruoju pagalbos telefonu (112) siekiant save apsaugoti. Įprastai, policijos pareigūnai yra pirmieji, kurie reaguos į smurto artimoje aplinkoje atvejus.

Kas gali pranešti apie smurtą artimoje aplinkoje?

Gali būti situacijų, kai smurto artimoje aplinkoje auka negali pati paskambinti bendruoju pagalbos telefonu. Smurto artimoje aplinkoje aukų patirtis rodo, kad dažnai bandant išsikviesti pagalbą smurtautojas atima telefoną. Taip pat aukos gali būti per daug įbaugintos smurtautojo, kad kreiptųsi pagalbos.

svarbu Skambinti ir pranešti apie smurtą artimoje aplinkoje galima ir po įvykio, kai auka turi galimybę kreiptis pagalbos.

Pranešti apie smurtą artimoje aplinkoje gali ne tik pati auka. Pranešti apie įvykį gali bet kuris įvykiu liudytojas, pvz., kaimynas, kuris girdėjo smurtą arba vaikas, kuris tapo smurto artimoje aplinkoje liudytoju ir tuo pačiu ir auka. Pasitaiko atvejų, kai auka neturi galimybės kreiptis pagalbos tiesiogiai skambinant telefono numeriu 112, tačiau gali pranešti apie tai draugui ar kitam šeimos nariui, kurie gali paskambinti pagalbos tarnyboms ir pranešti apie smurtą. Ir tokiu atveju policija privalo reaguoti į įvykį.

Vaikas turi teisę kreiptis pagalbos, kai jis/ji yra tiesioginė fizinio, seksualinio ar kitokio smurto auka. Reikalavimai vaiko atstovavimui kreipiantis pagalbos į policiją ar skambinant numeriu 112 nėra nustatyti ir atsakingos institucijos turėtų reaguoti į tokius pranešimus.

Policijos pareigos

Pranešus apie įvykį, policiją privalo į iškvietimą sureaguoti kaip įmanoma greičiau.

Policijos pareigūnai atvykę į smurto artimoje aplinkoje įvykio vietą turi teisę pradėti ikiteisminį tyrimą ir sulaikyti smurtautoją iki 48 valandų. Policijos pareigūnai turi įvertinti situaciją ir informuoti prokurorą, jei reikalinga taikyti priemones dėl smurtautojo iškeldinimo.

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Suprantant realybę, kad ne kiekvienas policijos pareigūnas turi pakankamai žinių apie smurto artimoje aplinkoje atvejus, egzistuoja žmogaus teisių pažeidimo rizika dėl policijos negebėjimo užtikrinti aukos saugumą. Pavyzdžiui, jeigu policijos pareigūnai neteisingai identifikuoja pirminį agresorių ir auką, tai gali reikšti tolimesnį smurtą prieš tikrąją auką.

Valstybė privalo užtikrinti atitinkama kruopštumą vykdant prevenciją ir tinkamai tiriant smurto artimoje atvejus bei taikant atsakomybę, laikantis nacionalinių teisės normų ir nepaisant to ar teisės pažeidimą padarė valstybės atstovai ar privatūs asmenys. Policijos nesugebėjimas tinkamai reaguoti į smurto artimoje aplinkoje įvykius gali būti laikomas valstybės pareigos užtikrinti aukos saugumą pažeidimas.

Teisė į gyvybę, draudimas kankinti, žiauriai ir žeminančiai elgtis ir teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą

Esant būtinybei, policija turi taikyti priemones, kad apsaugotų auką ir aukos vaikus. Šias priemones valstybė privalo naudoti siekiant užtikrinti aukos žmogaus teisių įgyvendinimą. Jeigu policija nesugeba tinkamai reaguoti į smurto artimoje aplinkoje situaciją, tai gali lemti teisės į gyvybę, draudimo kankinti, žiauriai ir žeminančiai elgtis ir teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą pažeidimą.

Diskriminacijos draudimas

Smurtas artimoje aplinkoje laikomas diskriminacijos prieš moteris forma, nes dažniausiai aukomis tampa moterys. Jei valstybė (šiuo atveju – policija) nesugeba efektyviai reaguoti į įvykius ir užtikrinti smurto artimoje aplinkoje aukų apsaugą, kai gresia pavojus jų gyvybei, sveikatai, laisvei, tai gali pažeisti diskriminacijos draudimą kartu su kitomis teisėmis: teise į gyvybę, draudimu kankinti, žiauriai ir žeminančiai elgtis ir teise į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma