Teisinė pagalba

Teisinė pagalba smurto artimoje aplinkoje aukoms dažnai reikalinga sprendžiant teisinius klausimus – taikant apsaugos priemones, dalyvaujant baudžiamajame procese ir civiliniame procese, kai tai susiję su skyrybomis ar ginčais dėl vaikų.

 Smurto artimoje aplinkoje aukoms itin svarbu gauti teisinę pagalbą. Kai kurios teisinės procedūros nėra sudėtingos ir gali būti lengvai atliktos be teisininkų pagalbos. Atsižvelgiant į tai, kad šiose teisinėse situacijose smurtautojas gali reikšti prieštaravimus, teisine pagalba naudotis patartina. Teisinė pagalba dėl procedūrų sudėtingumo labai svarbi civiliniame procese, kai sprendžiami skyrybų ir ginčų dėl vaikų klausimai.

Smurto artimoje aplinkoje auka turi teisę gauti valstybės apmokamą teisinę pagalbą kartu su kitomis socialinėmis paslaugomis, kad auka galėtų saugiai pasitraukti iš smurtinių santykių.

Tais atvejais, kai smurto auka neturi pakankamai pajamų apmokėti už teisines paslaugas, auka gali kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą. Ši pagalba gali apimti, pavyzdžiui, procesinių dokumentų parengimą dėl apsaugos priemonių taikymo, skyrybų, ginčų dėl vaikų bei bendro turto padalijimo dokumentų parengimą, taip pat pagalbą baudžiamajame procese.

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba gali atsisakyti suteikti teisinę pagalbą tik teisėtais pagrindais, kurie nurodyti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme ar kituose teisės aktuose.

Kokie gali būti žmogaus teisių pažeidimai?

Valstybės galimybė ar nesugebėjimas suteikti pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms turi būti nagrinėjami atsižvelgiant į tinkamo atsako į smurtą standartą. Tais atvejais, kai valstybė ar savivaldybė atsisako suteikti valstybės finansuojamą pagalbą aukai be teisėto pagrindo, tai gali pažeisti žmogaus teises.

Teisė į gyvybę, draudimas kankinti, nežmoniškai ar žeminančiai elgtis ir teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą

Valstybės nesugebėjimas suteikti pagalbą smurto artimoje aplinkoje aukoms tam tikrais atvejais gali lemti teisės į gyvybę, draudimo kankinti, nežmoniškai ar žeminančiai elgtis ir teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą pažeidimą.

Draudimas diskriminuoti

Smurtas artimoje aplinkoje laikomas diskriminacijos prieš moteris forma, nes dažniausiai aukomis tampa moterys. Jei valstybė (šiuo atveju – atsakingos institucijos) neužtikrina tinkamo atsako ir nesuteikia pagalbos smurto artimoje aplinkoje aukoms, tai gali lemti draudimo diskriminuoti pažeidimą, kartu su teisės į gyvybę, draudimo kankinti, nežmoniškai ar žeminančiai elgtis ir teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą pažeidimais.

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą

Tam tikrais atvejais, smurto artimoje aplinkoje aukos turi teisę į nemokamą teisinę pagalbą baudžiamajame ir civiliniame procese. Jeigu valstybės nesugebėjimas suteikti teisinę pagalbą lėmė netinkamą bylos išnagrinėjimą aukos atžvilgiu, tai gali pažeisti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma