Apsaugos priemonių taikymas

Smurto artimoje aplinkoje atvejais policija turi pareigą įsikišti ir užtikrinti aukos apsaugą nuo pavojaus. Policijos pareigūnai įprastai pirmieji atvyksti į įvykio vietą ir turi pareigą įvertinti situaciją.

Lietuvos teisinė sistema užtikrina, kad būtų įsikišta į smurto artimoje aplinkoje situacijas ir pritaikytos apsaugos priemonės, siekiant apsaugoti aukas ir jų vaikus nuo pavojaus, kurį kelia smurtautojas. Policijos pareigūnai turi pareigą įvertinti situaciją ir imtis atitinkamų veiksmų. Tai apima ir galimybę sulaikyti smurtautoją, kai tai yra proporcinga, bei informacijos surinkimą, kai ketinama taikyti įpareigojimą smurtautojui gyventi skyriumi.

Įprastai policijos pareigūnai surinks reikalingą informaciją apie situaciją ir kreipsis į teismą dėl įpareigojimo smurtautojui gyventi skyriumi ar kitų priemonių taikymo. Auka taip pat turi teisę prašyti taikyti įpareigojimą smurtautojui gyventi skyriumi. Prašymas turėtų būti perduodamas policijos pareigūnams. Teismas priima sprendimą dėl priemonių taikymo per 24 valandas.

Taikomos priemonės gali apimti įpareigojimą smurtautojui gyventi skyriumi, nesiartinti prie gyvenamosios patalpos, draudimą bendrauti ir ieškoti ryšių su auka, įskaitant trečiųjų asmenų pasitelkimą. Teismo sprendimas galioja tol, kol teismas mano, kad priemones taikyti yra reikalinga.

Apsaugos priemonės ir žmogaus teisės

Policija kartu su teismu turi teisę ir pareigą taikyti apsaugos priemones tam, kad apsaugotų auką ir jo/jos vaikus. Jeigu policija ir teismas nesugeba tinkamai įvertinti smurto artimoje aplinkoje situacijos (pavyzdžiui, specifinių smurto artimoje aplinkoje santykių, smurto istorijos ir pobūdžio) ir todėl atsisako taikyti apsaugos priemones, tai gali pažeisti teisę į gyvybę, draudimą kankinti, žiauriai ir nežmoniškai elgtis, teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą.

Smurto artimoje aplinkoje aukomis dažniausiai tampa moterys, todėl tai laikoma diskriminacijos prieš moteris forma. Jei valstybė (šiuo atveju – policija ir teismas) nesugeba tinkamai atsakyti į smurto artimoje aplinkoje atvejus ir pritaikyti reikalingas apsaugos priemones, tai gali pažeisti draudimą diskriminuoti, kartu su teisės į gyvybę, draudimo kankinti, nežmoniškai ar žeminančiai elgtis ir teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą pažeidimais.

Apie šį skyrių

Šis Gido skyrius paaiškina teisines ir praktines procedūras, kai auka gali prašyti taikyti apsaugos priemones.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma