Baudžiamoji atsakomybė gali būti taikoma dėl tokių nusikalstamų veikų kaip kūno sužalojimai, nužudymas, grasinimai nužudyti ar sužaloti, išžaginimas, išprievartavimas ir kita.

Smurtautojų patraukimas baudžiamojon atsakomybėn parodo valstybės gebėjimą užtikrinti žmogaus teises. Jeigu valstybė nesugeba užtikrinti tinkamo baudžiamojo proceso ir nuteisti smurtautojo, tai gali pažeisti žmogaus teises.

Baudžiamoji atsakomybė ir žmogaus teisės

Teisė į gyvybę, draudimas kankinti, nežmoniškai ar žeminančiai elgtis ir teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą

Efektyvus baudžiamasis procesas ir smurtautojų traukimas atsakomybėn užtikrina valstybės įsipareigojimų saugoti aukų teises ir sustabdyti žmogaus teisių pažeidimus įgyvendinimą. Jeigu atsakingos institucijos nesugeba apsaugoti aukos tinkamai ištiriant smurto atvejus, traukiant atsakomybėn ir teisiant (esant pagrindui – nuteisiant) smurtautoją, tai gali lemti teisės į gyvybę, draudimo kankinti, nežmoniškai ar žeminančiai elgtis ir teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą pažeidimą.

Draudimas diskriminuoti

Smurtas artimoje aplinkoje laikomas diskriminacijos prieš moteris forma, nes dažniausiai aukomis tampa moterys. Jei valstybė (šiuo atveju – atsakingos institucijos) neužtikrina efektyvaus baudžiamojo proceso ir nepatraukia smurtautojo atsakomybėn, tai gali lemti draudimo diskriminuoti pažeidimą, kartu su teisės į gyvybę, draudimo kankinti, nežmoniškai ar žeminančiai elgtis ir teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą pažeidimais.

Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą

Jeigu auka buvo pripažinta nukentėjusia baudžiamajame procese, auka turi daug teisių, susijusiu su teisingu bylos nagrinėjimu. Pavyzdžiui, tam tikrais atvejais, aukos turi teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą. Jeigu valstybės nesugebėjimas užtikrinti tinkamą procesą lėmė neteisingą bylos išnagrinėjimą aukos atžvilgiu, tai gali pažeisti teisę į teisingą bylos nagrinėjimą.

Apie šį skyrių

Šiame Gido skyriuje pateikiama informacija apie galimas nusikalstamas veikas smurto artimoje aplinkoje atveju ir kaip smurtautojas patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma