Dauguma žmogaus teisių gali būti apribotos siekiant apsaugoti svarbius visuomenės interesus arba kitų asmenų teises. Teisių apribojimai visada turi būti proporcingi ir negali viršyti to, kas absoliučiai būtina tiems visuomenės interesams apsaugoti.

Kiekvienas žmogus vertina žmogaus teises. Šios teisės grindžiamos idėja, kad visi žmonės yra iš prigimties vertingi, gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis.

Dauguma pagrindinių teisių, pavyzdžiui, teise į gyvybę, teise į laisvę ir saugumą, laisve nuo kankinimų, nežmoniško ar žeminančio elgesio, naudojasi kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo tautybės, rasės, seksualinės orientacijos ar kitų veiksnių.

Kai kurios teisės suteikiamos tik tam tikroms visuomenės grupėms,  siekiant suteikti ypatingą apsaugą pažeidžiamose situacijose esantiems asmenims. Pavyzdžiui, žmogaus teisės suteikia specialią apsaugą mažumoms, neįgaliesiems, pabėgėliams, vietiniams gyventojams, moterims, vaikams ir nepilnamečiams bei kitiems žmonėms. Klaidinga manyti, kad ribojant teises žmonių, nepriklausančių šioms grupėms, pažeidžiamoms visuomenės grupėms neva suteikiamos papildomos teisės. Anaiptol, šis procesas reiškia tik tai, kad kai kurioms žmonių grupėms reikia specialios apsaugos, kad jie galėtų saugiai ir lygiomis sąlygomis su visais kitais mėgautis gyvenimu visuomenėje.

Žmogaus teisių apribojimai

Dauguma žmogaus teisių gali būti apribotos siekiant apsaugoti kitus žmones arba svarbius visuomenės interesus. Nors žmogaus teisės yra svarbiausios ir pagrindinės asmens teisės, kartais jos gali prieštarauti kitų žmonių ar apskritai visuomenės teisėms.

pavyzdys Jūsų laisvė fotografuoti ir skelbti nuotraukas kartais gali prieštarauti kitų žmonių teisei į privatumą. Panašiai, siekiant apsaugoti visuomenę nuo žalos, kai kurių žmonių teisė dirbti gydytojais gali būti apribota reikalavimu įgyti specialų išsilavinimą ir licenciją.

Žmogaus teisės gali būti ribojamos tik tada, kai įstatymas leidžia tokius apribojimus. Visais atvejais, kai žmogaus teisės yra ribojamos, turi būti numatyta veiksminga teisių gynimo priemonė - procesas nepriklausomoje institucijoje, kurio metu galima užginčyti apribojimą, jį sustabdyti arba gauti kompensaciją tuo atveju, jei jūsų teisės jau buvo pažeistos.

Kai kurios žmogaus teisės yra absoliučios ir niekada negali būti ribojamos. Tai reiškia, kad valstybė negali pažeisti šių teisių jokiomis aplinkybėmis, net ir nepaprastosios padėties atveju. Tokios teisės yra, pavyzdžiui, kankinimo ir nežmoniško bei žeminančio elgesio draudimas arba vergovės draudimas.

Apie šį skyrių

Šiame Gide paaiškinama, kokios žmogaus teisės gali būti ribojamos ir kokie yra reikalavimai teisėtam ribojimui.

Šiame gide taip pat paaiškinama, kokiais būdais gali būti ribojamos žmogaus teisės, ir kokios teisinės gynybos priemonės turėtų būti prieinamos norint prieštarauti tokiems apribojimams. Jame taip pat pateikiama informacija apie nukrypimus nuo žmogaus teisių, kurie leidžiami nepaprastosios padėties, pavyzdžiui, karo, terorizmo grėsmės ar pandemijos atvejais.

Žmogaus teisių gidas

Europos žmogaus teisių švietimo platforma